Kontakt | Taneční škola Let´s dance | Přihláška | Informace a lékařský posudek [pdf]
Sedmidenní letní kemp pro děti od 4 do 18 let zaměřený na všestranný umělecký a sportovní rozvoj. Jeho náplň je tvořena mixem různých tanečních stylů od moderních (hip hop, dance hall, street, poppin, lockin, house dance) po latinsko-americké a standardní (cha-cha, jive, samba, waltz, quickstep). Navíc mají děti možnost účastnit se lekcí jógy a různých výtvarných činností (kreslení, výroba předmětů z přírodních materiálů apod.), na některých termínech i tvorby webových stránek. Samozřejmostí jsou rovněž táborové hry, výlety, koupání apod.

Kemp probíhá vždy od soboty do soboty. Každý den je rozdělen na dopolední, odpolední a večerní blok věnující se vždy jedné pohybové nebo umělecké činnosti. Důraz je kladen na hravost, zábavu, rozvoj týmového ducha a spolupráci dětí.

Místo konání je výbráno tak, aby nabízelo variantu venkovního i vnitřního programu dle aktuálního počasí. V rámci denního harmonogramu je pro děti zajištěno celodenní stravování a vyhrazen prostor na dostatek odpočinku.

Kemp vedou zkušení trenéři, kteří mají s pohybovým a uměleckým rozvojem dětí této věkové skupiny zkušenosti z pravidelných celoročních kurzů.

Cena kempu je 3 400,- Kč za týden včetně stravování. Pro malé děti od 4 do 8 let je určen 5denní pobyt za 2 600,- Kč.
A - Teplice nad Metují 1.8. - 8.8.20203 400,-Kčzbývají 4 místaPřihláška
B - Teplice nad Metují 8.8. - 15.8.20203 400,-Kčzbývá 5 místPřihláška
C - Teplice nad Metují 1.8. - 15.8.20206 400,-Kčzbývají 4 místaPřihláška
D - Teplice nad Metují
soustředění ST, LA
15.8. - 17.8.20201 100,-Kčzbývá 6 místPřihláška
E - Nová Paka
pouze pro děti 4-8 let
19.7. - 24.7.20202 600,-Kčzbývají 2 místaPřihláška


Informace k odjezdu, lékařský posudek, čestné prohlášení o bezinfekčnosti [pdf]
(podle nejnovějších nařízení MZ aktualizováno 1.6.2020)

Příklad denního plánu

7:30Budíček
7:45 - 8:00Rozcvička
8:00 - 8:30Snídaně
9:00 - 11:00Dopolední program - taneční technika, nové figury
12:00 - 12:30Oběd
12:30 - 15:00Osobní volno, odpočinek, svačina
15:00 - 17:00Odpolední program - výlet do okolí, hry v lese, koupání
18:00 - 18:30Večeře
19:00 - 21:00Výtvarné práce, jóga, hry v klubovně
22:00Večerka


© 2020 Petr Svěcený, TŠ Let´s dance